Thông báo kết quả tiếp công dân

UBND phường thành lập Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phường Tuần Châu.

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ năm, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - Hội đồng nhân dân phường Tuần Châu khóa...

BC Kết quả thực hiện chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 2022

UB MTTQ phường Tuần Châu tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Đại biểu HĐND TP với cử tri 4 phường Tuần Châu, Đại Yên, Hùng...

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2022: Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây...

Phối hợp thông tin đến người dân đến nhận hồ sơ thủ tục lĩnh vực Đất đai

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27