Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Trương Kim Luân
- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ phường 
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0369.276.888
- Email: truongkimluan2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Song Giang
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy phường; Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại:0913.523.505
- Email: nguyensonggiang@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Thị Hồng Nhung
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0904.028.280
- Email:hongnhungtc83@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Đức Minh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0989.869.579
- Email:tranđucminh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Thị An
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế, Cử nhân Kế toán
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0826.991.970
- Email:tranthianqn@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Bùi Đức Thọ
- Chức vụ:  Chủ tịch UBMTTQ  phường
- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư TĐH XNCN
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0915.882.186
- Email:buiductho@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Đồng Thị Thu Hương
- Chức vụ:  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Công tác xã hội
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0915.586.700
- Email:dongthithuhuong@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Nguyễn Văn Bính
- Chức vụ:  Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh phường
- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn:  
- Trình độ LLCT: 
- Điện thoại: 0919.898.158
- Email:
- Đồng chí: Trần Quang Trước
- Chức vụ:  Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường
- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn:  
- Trình độ LLCT: 
- Điện thoại: 0983.368.860
- Email:
- Đồng chí: Hoàng Minh Hiếu
- Chức vụ:  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường
- Năm sinh: 
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại: 0395.166.262
- Email: Hoangminhhieu@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 229