Di tích lịch sử - văn hóa

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố,...

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong,...

UBND phường Tuần Châu phối hợp Ủy ban MTTQ phường họp triển khai Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2023), sáng 3/2, đoàn đại biểu phường do đồng chí Lê Việt Hải - Bí thư ĐU, Chủ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31