Bản đồ hành chính

Ngày 16/5/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2022: Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây...

1. Tại sao khi vươn khơi chủ phương tiện nghề cá (chủ tàu cá) cần trang bị các thiết bị thông tin vô tuyến điện?

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 30