7 Quy hoạch chiến lược của Tỉnh Quảng Ninh

 

1. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030:

+ Tư vấn: Tập đoàn Mckinsey (Mỹ) có uy tín hàng đầu trên thế giới.

+ Thời gian nghiên cứu lập: tháng 5/2012 đến hết tháng 12/2013.

+ Trên 70 cuộc phỏng vấn, trao đổi với các chuyên gia của Mckinsey tại hơn 15 quốc gia; 20 chuyến khảo sát thực địa; 25 cuộc họp, hội thảo để báo cáo; tiếp thu, tiếp nhận trên 1.500 ý kiến tham gia.

+ Ngày 31/12/2013, Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-TTg.

+ Mục tiêu của Quy hoạch: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước...

 

2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050:

+ Tư vấn: Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering- NSC (Nhật Bản)

+ Thời gian thực hiện từ tháng 2/2013 đến tháng 7/2014

+ Tổ chức 21 cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến tham gia.

+ Ngày 28/7/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND

- Mục tiêu của Quy hoạch: Đến năm 2050 Quảng Ninh trở thành vùng đô thị lớn mang tầm vóc quốc tế; là vùng động lực phát triển kinh tế quốc gia với định hướng phát triển du lịch- công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; là vùng di sản văn hóa, lịch sử quốc tế, di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

 

3. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030:

+ Tư vấn: Tập đoàn BCG (Mỹ).

+ Thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2013.

+ Tổ chức 3 cuộc hội thảo, thực hiện trên 100 cuộc phỏng vấn, tiến hành khảo sát trên 1.000 khách du lịch, ý kiến các nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch, chuyên gia về du lịch ở trong và ngoài nước.

+ Ngày 4/7/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

+ Mục tiêu của Quy hoạch: Xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia...

 

4. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030:

+ Tư vấn: Công ty TNHH NIPPON KOEI (Nhật Bản)

+ Tổ chức lập quy hoạch từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2014 với 10 cuộc họp, hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến tham gia.

+ Ngày 18/8/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND.

- Mục tiêu của Quy hoạch: Đến năm 2020 Quảng Ninh sẽ là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước thực hiện thành công các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

 

5. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030:

+ Tư vấn: Tập đoàn BCG (Mỹ)

+ Tổ chức điều tra, thu thập thông tin của trên 300 doanh nghiệp, 45 cơ sở dạy nghề; 2 lần lấy ý kiến tham gia của các chuyên gia đầu ngành của Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Viện Khoa học Lao động Xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 17/11/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2704/QĐ-UBND.

- Mục tiêu của Quy hoạch là: Xây dựng đội ngũ nhân lực tỉnh Quảng Ninh có quy mô, cơ cấu, chất lượng nhân lực cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập và phát triển mạnh mẽ; là một địa phương có nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo tính chuyên nghiệp và đẳng cấp quốc tế, đáp ứng hội nhập quốc tế và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; có kết cấu hạ tầng, cơ sở đào tạo chuyên nghiệp có khả năng đào tạo nghề đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực; có điều kiện, năng lực liên kết, liên doanh với các cơ sở đào tạo hàng đầu trong nước và quốc tế.

 

6. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030:

+ Quy hoạch do Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị tư vấn có uy tín đẳng cấp quốc gia lập, triển khai từ tháng 2/2012 đến tháng 6/2014 với 17 cuộc họp, hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến tham gia.

+ Ngày 2/6/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND.

+ Mục tiêu của Quy hoạch: Phấn đấu đưa khoa học và công nghệ trở thành nền tảng và động lực then chốt trong tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của tỉnh đạt 12–13% giai đoạn 2011–2020. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh tiên tiến trong vùng đồng bằng sông Hồng về khoa học và công nghệ vào năm 2020.

 

7. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM ĐẦU (2011-2015) TỈNH QUẢNG NINH:

+ Quy hoạch này do tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai tổ chức lập quy hoạch đã được sự tham gia rất trách nhiệm và tâm huyết của các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Ngày 7/02/2013, Quy hoạch này đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-CP.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 25