GM TCCBCK BĐQH Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 CT thuộc dự án bảo quản, tu bổ điểm di tích Ao cá Bác Hồ và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh điểm di tích thuộc di tích lịch sử Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long.

Tổ chức công bố công khai bản đồ quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình thuộc dự án bảo quản, tu bổ điểm di tích Ao cá Bác Hồ và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh điểm di tích thuộc di tích lịch sử Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long.  

Chi tiết văn bản/ckfinder/signed.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 23