Cải cách hành chính

Chào đón tất cả các con khai giảng năm học mới 2022-2023

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT HÈ KHU PHỐ NĂM 2022

QĐ Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện trong giai đoạn 1 của Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện một số TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện...

Phường Tuần Châu đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công

Công an phường Tuần Châu tuyên truyền, hướng dẫn người dân cảnh giác với lừa đảo qua mạng.

BCĐ thực hiện Quy chế Dân chủ phường Tuần Châu tổ chức Giao ban Công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2022

Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm...

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo với mô hình Thanh niên tham gia chuyển đổi số “Mã QR-CODE thông tin Bầu cử Trưởng khu.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 25