Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Ngày 16/5/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

Phường Tuần Châu tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố,...

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong,...

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

UBND phường Tuần Châu phối hợp Ủy ban MTTQ phường họp triển khai Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2023), sáng 3/2, đoàn đại biểu phường do đồng chí Lê Việt Hải - Bí thư ĐU, Chủ...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19