BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU, ngày 09/4/2021 của ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU, ngày 09/4/2021 của ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh CCHC; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 02/8/2021 của Thành ủy Hạ Long về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 16/9/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Chi tiết tại đây /ckfinder/u.pdf
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9