Tiếp công dân

UBND phường thành lập Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phường Tuần Châu.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao...

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

BC Kết quả thực hiện chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 2022

UB MTTQ phường Tuần Châu tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Đại biểu HĐND TP với cử tri 4 phường Tuần Châu, Đại Yên, Hùng...

Chủ đề Ngày pháp luật năm 2022: Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 24