Dự án, hạng mục đầu tư

Ngày 16/5/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39