Xây dựng Nông thôn mới

NÔNG DÂN TUẦN CHÂU SẴN SÀNG CHO VỤ ĐÔNG THẮNG LỢI

Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

UBND phường thành lập Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phường Tuần Châu.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển...

Phường Tuần Châu tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

UBND phường Tuần Châu phối hợp Ủy ban MTTQ phường họp triển khai Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường.

Một hành động nhỏ, tạo nên thông điệp lớn.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3624