UBND phường Tuần Châu chỉnh trang đô thị, lắp đèn Led trang trí chỉnh trang đô thị "Mừng Đảng- Mừng Xuân" Giáp Thìn năm 2024.

UBND phường Tuần Châu nhận được Công văn số 435/UBND-DVCI ngày 17/01/2024 của UBND thành phố Hạ Long về việc chỉnh trang đô thị, lắp đèn Led trang trí chỉnh trang đô thị "Mừng Đảng- Mừng Xuân" Giáp Thìn năm 2024. UBND phường Tuần Châu Thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn phường Tuần Châu cùng chung tay hưởng ứng chỉnh trang đô thị theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Trân trọng!