Tác động tích cực của chuyển đổi số

✨Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) của BTV Tỉnh ủy "Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đến nay đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.
👉Được triển khai đồng bộ trên cả 3 trục (chính quyền số - kinh tế số - xã hội số), chuyển đổi số toàn diện đã tác động mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng nhanh và bền vững của tỉnh. Trong trục chính quyền số, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất được tỉnh đặt mục tiêu cụ thể và quyết tâm thực hiện tốt là xây dựng một nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay ở cấp tỉnh đã cung cấp được 1.240 TTHC dịch vụ công trực tuyến (tỷ lệ gần 91%); trong đó có 908 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 332 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Cấp huyện và xã, 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh tích hợp, kết nối 1.248 dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
👉Đến nay 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được số hóa đầu, ký số kết quả giải quyết và trả cho người dân trên môi trường số để tái sử dụng; 100% trung tâm hành chính công các cấp chấp nhận thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt; 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở, công việc ở cả ba cấp từ tỉnh đến xã được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử... (xem chi tiết tại đây 👇👇👇)

https://baoquangninh.vn/tac-dong-tich-cuc-cua-chuyen-doi-so-3293004.html

                                                                                                              (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 211