INFORGRAPHIC: Những con số ấn tượng về hoạt động Đoàn trong Tháng Thanh niên năm 2024

 Kết thúc tháng 3 - Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn TNCS HCM phường Tuần Châu đã đạt được những con số ấn tượng với tinh thần “ Thanh niên Tuần Châu xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; tích cực xây dựng phường Tuần Châu kiểu mẫu- giàu đẹp- văn minh - nghĩa tình”./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 940