Hội thảo khoa học về văn hóa thành phố Hạ Long sẽ diễn ra vào ngày 15/12

Ngày 15/12, tại Trung tâm tổ chức hội nghị FLC Hạ Long, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long sẽ phối hợp với Hội đồng di sản văn hóa quốc gia tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong định hướng phát triển bền vững thành phố Hạ Long".

Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn là một trong những lễ hội tiêu biểu ở thành phố Hạ Long.

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hàng chục tham luận, ý kiến trao đổi để góp phần phân tích, đánh giá khách quan, khoa học, khẳng định được giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.

Hội thảo góp phần nghiên cứu bổ sung lý luận, tổng hợp khái quát có hệ thống, khoa học các tư liệu lịch sử liên quan, làm sáng tỏ cơ sở khoa học cho việc huy động các nguồn lực vào công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di sản văn hóa, đặc biệt là các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, gắn với định hướng phát triển bền vững.

Nguồn Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1027