Động lực phát triển từ cải cách hành chính

Với quan điểm “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc”, Quảng Ninh hiện là địa phương duy nhất trong nước đưa mục tiêu CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh vào Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh và ban hành Nghị quyết chuyên đề (số 05-NQ/TU, ngày 9/4/2021) để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 230