rà soát nhu cầu nuôi biển, thực hiện các quy định về giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn

1. Công văn 182 ngày 08/4/2024 của UBND phường Tuần Châu về rà soát nhu cầu nuôi biển, thực hiện các quy định về giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn  /ckfinder/.pdf

2. Công văn 223/TNMT ngày 15/3/2024 của UBND thành phố Hạ Long về rà soát nhu cầu nuôi biển, thực hiện các quy định về giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đối với tổ chức, các nhân trên địa bàn thành phố /ckfinder/.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 223