Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân phường Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

      Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Quy chế hoạt động của HĐND, cũng như chương trình kế hoạch hoạt động toàn khóa của HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ tờ trình của UBND phường Tuần Châu về việc đăng ký các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường về chuẩn bị các điều kiện nội dung tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường Khóa XXI.

        Chiều ngày 29/3, HĐND phường Tuần Châu khoá XXI, tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) với các nội dung:

        Thực hiện công tác miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường và quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với lãnh đạo, quản lý do thực hiện quyết định điều động công tác; tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026;

       Thảo luận và thống nhất để phê duyệt chủ trương đầu tư công phường Tuần Châu năm 2024 cho các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ thành ủy Hạ Long đối với 05 dự án công trình trên địa bàn phường.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 213